Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De jaarlijkse afrekening

De jaarlijkse afrekening


Aan het einde van elk boekjaar krijgt iedere mede-eigenaar een gedetailleerde afrekening van het afgesloten boekjaar. Deze afrekening toont het saldo van de reeds betaalde kwartaalprovisies (voorschotten) en de werkelijke kosten.
De werkelijke kosten omvatten alle inkomende facturen van het boekjaar, verdeeld volgens de quotiteiten en zoals bepaald in het reglement van mede-eigendom.

Als de som van de reeds betaalde voorschotten groter is dan de werkelijke kost is er een positief saldo en wordt het resterend bedrag terugbetaald. Als de reeds betaalde voorschotten ontoereikend waren om de werkelijke kost te dekken is er een negatief saldo en dient er bijbetaald te worden.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu