Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De Raad van Mede-Eigendom (RME)

De Raad van Mede-Eigendom (RME)


In elk gebouw van minstens 20 woon- of werkkavels wordt er een Raad van Mede-Eigendom (RME) samengesteld. Dit orgaan heeft als taak er op toe te zien dat de syndicus zijn taak naar behoren uitvoert. Elke mede-eigenaar kan zich kandidaat stellen voor een éénjarig mandaat. Verder kan de RME ook bepaalde, specifieke bevoegdheden toegekend krijgen van de Algemene Vergadering. Voor een efficiënte werking wordt de raad best beperkt tot een drietal leden.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu