Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De statuten van het gebouw

De statuten van het gebouw


Basisakte

De basisakte wordt opgesteld door de notaris en beschrijft de volledige eigendom. Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen de gemeenschappelijke en privatieve delen. Ze bepaalt ook het aandeel (quotiteit) dat elk privatief heeft in de gemeenschappelijke delen. Dit aandeel wordt berekend op basis van een verslag van een landmeter en houdt rekening met onder andere de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatief.

De basisakte kan gewijzigd worden maar uitsluitend bij authentieke akte. Elke wijziging dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de algemene vergadering volgens de bij wet vereiste meerderheid of door een beslissing van de vrederechter op verzoek van één van de mede-eigenaars.

Reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bepaalt hoe de lasten verdeeld worden onder de verschillende privatieven. Het algemeen principe zegt dat de kavel die een objectief nut heeft aan een bepaald gemeenschappelijk deel er voor dient te betalen maar er ook mee over kan beslissen.

Het reglement van mede-eigendom kan ook gewijzigd worden maar ook enkel authentiek en na goedkeuring door de algemene vergadering.

Reglement van interne orde (RIO)

Het reglement van interne orde beschrijft de rechten en plichten van de mede-eigenaars onder elkaar en kan gezien worden als de woon- en leefregels van de mede-eigendom. Het geeft antwoord op vragen zoals “Mag ik rolluiken of een zonneluifel installeren?” of “Mag ik een zelfstandige activiteit uitoefenen in mijn appartement?”.

Verder bevat het reglement van interne orde alle praktische informatie omtrent de organen en de organisatie van de mede-eigendom zoals bijvoorbeeld de organisatie van de algemene vergadering en de benoeming van de syndicus.

Het reglement van interne orde kan onderhands gewijzigd worden zonder tussenkomst van een notaris. Elke wijziging moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de algemene vergadering volgens de bij wet vereiste meerderheid.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu