Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De verschillende kapitalen

De verschillende kapitalen


Gewoon werkingskapitaal

Het gewoon werkkapitaal is de som van alle voorschotten betaald door de mede-eigenaars en dient voor het betalen van de periodieke uitgaven van de mede-eigendom. Het werkkapitaal wordt per kwartaal opgevraagd op basis van de quotiteiten die elk privatief heeft in de gemene delen.

Als de totale jaarbegroting voor een mede-eigendom € 10.000 bedraagt zal een appartement met 1.500 / 10.000e dus in totaal € 1.500 aan voorschotten moeten betalen of € 375 per kwartaal.

Permanent werkingskapitaal

Het permanent werkingskapitaal wordt collectief bij de oprichting van de VME opgevraagd of individueel bij aankoop van een appartement en fungeert als een buffer om pieken in facturatie op te vangen. Zo kan het voorvallen dat een aanzienlijke factuur zoals de brandverzekering die maar één maal per jaar komt, helemaal in het begin van het boekjaar betaald dient te worden. Op dat moment werd er echter nog maar 1 voorschot opgevraagd waardoor er mogelijk niet genoeg geld beschikbaar is. Dit kan dan worden opgevangen door het permanent werkingskapitaal.

Het bedrag van het permanent werkingskapitaal wordt meestal begroot op één kwartaalprovisie en blijft steeds eigendom van de mede-eigenaar. Bij verkoop van zijn eigendom wordt het bedrag integraal terugbetaald.

Reservekapitaal

Het reservekapitaal is in feite de spaarpot van de mede-eigendom voor buitengewone, toekomstige kosten zoals dakrenovaties of gevelisolatiewerken. Deze financiële reserve dient om te grote onverwachte kosten voor de mede-eigenaars te voorkomen en zo financiële drama’s vermijden.

Het reservekapitaal moet verplicht worden aangelegd uiterlijk 5jaar na de oplevering van de gemene delen en bedraagt minimum 5% van het totaal van de gewone gemeenschappelijke kosten van het voorgaande jaar. Dit kapitaal mag enkel worden aangewend na goedkeuring van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan met een meerderheid van 4/5e beslissen om geen reservekapitaal aan te leggen.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu