Emergency Number button Zoom Quote Beheer
Jaarlijkse begroting

Jaarlijkse begroting


De wet stelt dat de syndicus jaarlijks een begroting moet opstellen. Op basis daarvan worden de kwartaalprovisies (voorschotten) bepaald die de mede-eigenaars moeten betalen.

De begroting omvat een inschatting van alle courante werkingskosten voor één jaar, zoals bijvoorbeeld het ereloon van de syndicus, de collectieve verzekeringspolis, de kosten verbonden aan de lift,… De begroting is en blijft echter een raming van de uitgaven en is gebaseerd op het vorig boekjaar en de ervaring van de syndicus.

De begroting van het komend boekjaar wordt besproken en goedgekeurd op de algemene vergadering.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu