Emergency Number button Zoom Quote Beheer
Nieuwe wet 08/02/2024: vereniging mede-eigenaars (VME) is voortaan een consument

Nieuwe wet 08/02/2024: vereniging mede-eigenaars (VME) is voortaan een consument


Stel een syndicus vraagt je om werken te doen aan de gemene delen van een appartementsgebouw, mag je dan jouw algemene voorwaarden voor consumenten of die voor ondernemingen gebruiken? De nieuwe wet van 8 februari 2024 verandert dat volledig.

Werd je voor het intreden van de nieuwe wet door een VME gevraagd om werken uit te voeren aan de gemene delen van een appartementsgebouw, dan mocht je die VME als een andere onderneming behandelen. Hierbij mocht je dus de minder strenge set aan algemene voorwaarden gebruiken.

Hier brengt de nieuwe wet van 8 februari 2024 verandering in. Voortaan zijn de strengere regels die gelden voor de bescherming van consumenten ook van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan met VME’s. Deze wet telt als de vereniging van mede-eigenaars de uitdrukkelijke opdrachtgever is voor het uitvoeren van werken in de gemene delen van het appartementsgebouw.

In praktijk geldt door de nieuwe wet bijvoorbeeld het volgende. Stel je gaat als aannemer een contract aan van bepaalde duur voor bijvoorbeeld het onderhoud van de liften in het gebouw. Dan kon je voordien een stilzwijgende verlening van dit contract voorzien. Sinds de nieuwe wet is dit anders. Nu de VME geniet van de consumentenbescherming, kan zij de overeenkomst na stilzwijgende verlenging altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal twee maanden.

Belangrijk om weten is dat er geen overgangsbepaling werd voorzien, hierdoor geldt de nieuwe wet ook voor lopende contracten.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu