Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De syndicus

De syndicus


De syndicus is het uitvoerend orgaan van de Vereniging van Mede-Eigenaars en staat in voor het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het is zijn taak om er voor te zorgen dat alle technische installaties naar behoren werken, dat de rekeningen betaald worden en dat het gebouw voldoet aan alle wettelijke vereisten. Verder staat hij ook in voor het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering.

In principe mag de syndicus enkel beslissingen uitvoeren die genomen zijn op een algemene vergadering. Uitzonderingen hier op zijn ‘bewarende acties’ of ‘daden van voorlopig beheer’, zoals bijvoorbeeld kleine reparaties, onderhoudswerken, reiniging van infrastructuur of werken die dringend zijn van aard. Alle andere voorstellen dienen eerst ter stemming gebracht te worden op de algemene vergadering.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu